GDPR – Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Denna dataskyddspolicy utvecklas fortfarande och kan komma att uppdateras.

Inbe är ansvarig för de uppgifter du lämnar till oss när du:

  • Registrerar dig via kontaktformuläret på vår webbsida .
  • Lämnar personuppgifter muntligt per telefon eller vid möte.
  • Uppger muntligt eller skriftligt information som behövs för projektet du önskar hjälp med.

Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

Du har rätt att på begäran få ta del av de personuppgifter som finns regsistrerade om dig. Om de är ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. För att få reda på vilka personuppgifter vi har om dig/uppdatera dom eller radera dom – behöver du bara kontakta oss på info@inbe.se

Vid sidan av personuppgifter finns även cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren (om du inte stängt av cookies) när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information om hur en besökare använder webbplatsen, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll. Dessa är nödvändiga för oss för att funktionerna på webbplatsen ska fungera.  De är också till för att vi ska kunna se och analysera hur vår webbplats presterar och hur våra kunder använder den, för att vi ska kunna förbättra den.

Lagring av personuppgifter: Vi behåller dina kontaktuppgifter och information efter visat intresse/ eller avslutat inredningsuppdrag vilket fyller en funktion som bra grund för eventuella nya framtida fortsatta inredningsuppdrag. Även för framtida nyhetsbrev, inspiration och erbjudanden. Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av berättigat intresse.

Kontakta oss på info@inbe.se om du önskar radera all din information.

Mer information om nya lagen hittar du här. https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/vad-dataskyddsforordningen-innebar-for-dig-som-privatperson/